2022-10-26 16:30:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng MB Bank

Ngày 26/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) – chi nhánh Đống Đa.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: