2022-09-13 16:30:00

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

 

 I. Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ:

  1. Ông Vương Văn Tường - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán - vui lòng xem Tại đây.
  2. Ông Nguyễn Anh Hương - Phó Tổng Giám đốc - vui lòng xem Tại đây.
  3. Bà Lê Thị Lan – Kế toán trưởng - vui lòng xem Tại đây.

II. Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người có liên quan của Người nội bộ:

  1. Bà Trần Thị Tuyết Mai, vui lòng xem Tại đây.
  2. Bà Trần Thị Mai Hương, vui lòng xem Tại đây.
  3. Ông Nguyễn Hoàng Minh, vui lòng xem Tại đây.

File đính kèm: