2020-12-10 21:34:00

Công ty Cổ phần Cen Zone (Cen Zone)

Cen Zone – Sàn bất động sản công nghiệp cho khoảng 300 khu công nghiệp trong cả nước.

Với sự nhạy bén trong kinh doanh, đón đầu BĐS công nghiệp, Cen Land nhanh chóng mở rộng hệ sinh thái với thương hiệu Cen Zone – Sàn BĐS công nghiệp cho khoảng 300 khu công nghiệp trong cả nước.

 

Ngoài việc chuyên cung cấp dịch vụ môi giới và phát triển BĐS khu công nghiệp, kho xưởng… Cen Zone còn phát triển, hình thành chuỗi cung ứng BĐS logistic như BĐS kho vận và hậu cần, sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng của thế giới.