2022-05-12 08:56:00

Cen Land (CRE) lên tiếng về thông tin sai lệch phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vừa có thông tin chính thức về việc phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng liên quan tới Công ty cổ phần Đầu tư Lilaha.

Vừa qua trên một số phương tiện truyền thông có đề cập tới việc phát hành gói trái phiếu 450 tỷ đồng của Cen Land. Về việc này Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) thông báo như sau:

 

Về thủ tục phát hành:

Doanh nghiệp đã thực hiện phát hành trái phiếu theo đúng quy trình thủ tục, trong đó đã thực hiện công bố thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định về thời hạn và nội dung công bố theo quy định của pháp luật.

 

 

Về tài sản đảm bảo:

Tại thời điểm phát hành, Cen Land đã sử dụng nhiều tài sản khác nhau để bảo đảm cho nghĩa vụ trái phiếu, trong đó có cổ phần do Công ty CP Đầu tư Lilaha phát hành thuộc sở hữu hợp pháp của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Lilaha. Chúng tôi nhấn mạnh là tài sản bảo đảm là cổ phần Công ty CP Đầu tư Lilaha và không phải là Dự án Lilaha hoặc lô đất tại dự án Lilaha như một số phương tiện truyền thông đưa tin. Các cổ phần này là các cổ phần đã phát hành và đang lưu hành của Công ty Lilaha và hoàn toàn đủ điều kiện giao dịch theo quy định của pháp luật, trong đó có giao dịch bảo đảm.

 

Đồng thời, sau khi phát hành xong đợt trái phiếu, Cen Land đã cơ cấu lại tài sản bảo đảm theo hướng rút cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lilaha và thay bằng tài sản bảo đảm khác. Với sự đồng ý của các Chủ sở hữu Trái phiếu tại Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu ngày 08/9/2021, thủ tục thay đổi tài sản bảo đảm được Đại lý phát hành phối hợp với Cen Land thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hoàn thành vào ngày 08/9/2021.

 

Hiện, cổ phần Lilaha đã được rút ra và không còn là tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này.

 

Do đó, việc một số phương tiện truyền thông đưa tin Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) đã sử dụng tài sản đảm bảo là dự án bất động sản đang tranh chấp và chưa được cấp phép triển khai để đưa vào làm một phần tài sản đảm bảo phát hành gói trái phiếu 450 tỷ đồng là hoàn toàn không chính xác và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty cũng như quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư.

 

Bên cạnh đó, Cen Land khẳng định, doanh nghiệp không hề nhận chuyển nhượng bất cứ cổ phần nào do Công ty cổ phần Đầu tư Lilaha phát hành.