BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày phát hành Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020 19/07/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020 19/07/2020
Audited Separate Financial Statements 2018 18/05/2020
Audited Consolidated Financial Statements 2018 18/05/2020
Audited Consolidated Financial Statements 2019 18/05/2020
Audited Separate Financial Statements 2019 18/05/2020
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 19/04/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 19/04/2020
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 31/03/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 31/03/2020