Lịch sự kiện tuần 3 tháng 11 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 3 tháng 11 năm 2019 tại CenLand
Từ 16/11/2019 đến 17/11/2019 CenLand sẽ tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu, ra mắt và mở bán các sản phẩm bất động sản Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 11 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 2 tháng 11 năm 2019 tại CenLand
Từ ngày 08/11/2019 đến 10/11/2019 CenLand sẽ tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu, mở bán các dự án BĐS Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 11 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 1 tháng 11 năm 2019 tại CenLand
Từ ngày 02/11/2019 đến 03/11/2019 CenLand sẽ tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu, mở bán các dự án BĐS Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 4 tháng 10 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 4 tháng 10 năm 2019 tại CenLand
Từ ngày 25/10/2019 đến 27/10/2019 CenLand sẽ tổ chức nhiều sự kiện mở bán, lễ giới thiệu, lễ ký kết,... nhiều dự án BĐS. Xem tiếp