Lịch sự kiện tuần 4 tháng 2 năm 2020 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 4 tháng 2 năm 2020 tại CenLand
Từ ngày 29/02 đến 01/03/2020, CenLand tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 2 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 3 tháng 2 năm 2019 tại CenLand
Từ ngày 22/02 đến 23/02/2020, CenLand tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 2 năm 2020 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 2 tháng 2 năm 2020 tại CenLand
Từ ngày 15/02 đến 16/02/2020, CenLand tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 2 năm 2020 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 1 tháng 2 năm 2020 tại CenLand
Từ ngày 08/02 đến 09/02/2020, CenLand tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 1 năm 2020 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 3 tháng 1 năm 2020 tại CenLand
Từ ngày 18/01 đến 19/01/2020, CenLand tổ chức nhiều sự kiện mở bán, giới thiêu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 1 năm 2020 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 2 tháng 1 năm 2020 tại CenLand
Từ ngày 11/01 đến 12/01/2020, CenLand tổ chức nhiều sự kiện mở bán, giới thiêu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện từ 28/12/2019 đến 29/12/2019 tại CenLand Lịch sự kiện từ 28/12/2019 đến 29/12/2019 tại CenLand
Từ ngày 28/12/2019 đến29/12/2019, CenLand tổ chức nhiều sự kiện mở bán, giới thiêu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 12 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 2 tháng 12 năm 2019 tại CenLand
Từ ngày 14/12/2019 đến 15/12/2019, CenLand tổ chức nhiều sự kiện mở bán, giới thiêu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 12 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 1 tháng 12 năm 2019 tại CenLand
Từ ngày 07/12/2019 đến 08/12/2019, CenLand tổ chức nhiều sự kiện mở bán, giới thiêu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 5 tháng 11 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 5 tháng 11 năm 2019 tại CenLand
Từ ngày 29/11/2019 đến 01/12/2019, CenLand sẽ tổ chức nhiều sự kiện mở bán, giới thiêu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 4 tháng 11 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 4 tháng 11 năm 2019 tại CenLand
Từ ngày 23/11/2019 đến 24/11/2019, CenLand sẽ tổ chức nhiều sự kiện mở bán, giới thiêu, ra mắt dự án BĐS... Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 11 năm 2019 tại CenLand Lịch sự kiện tuần 3 tháng 11 năm 2019 tại CenLand
Từ 16/11/2019 đến 17/11/2019 CenLand sẽ tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu, ra mắt và mở bán các sản phẩm bất động sản Xem tiếp