Tin tức sự kiện

Cen Land (CRE) đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng trong năm 2024

Cen Land (CRE) đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng trong năm 2024

Năm 2024, Công ty Cổ phần Bất động sản (BĐS) Thế Kỷ (Cen Land - mã cổ phiếu: CRE) đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới BĐS đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 205%; doanh thu chuyển nhượng BĐS đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 308% so với năm 2023…

26/04/2024
Cen Land đặt mục tiêu doanh thu 3.250 tỷ đồng năm 2024

Cen Land đặt mục tiêu doanh thu 3.250 tỷ đồng năm 2024

Tận dụng cơ hội thị trường bất động bước vào pha hồi phục giữa năm 2024, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã CRE) bước vào nhịp tăng trưởng mới với mục tiêu doanh thu 3.250 tỷ đồng.

09/04/2024
Cen Land sẵn sàng bứt tốc cho chu kỳ bất động sản mới

Cen Land sẵn sàng bứt tốc cho chu kỳ bất động sản mới

Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã CRE) đã có những bước tạo đà mạnh mẽ, tạo bệ phóng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

03/04/2024

Lĩnh vực kinh doanh

Quản lý tài sản bất động sản

Quản lý tài sản bất động sản

Cen Cuckoo, Cen X Space,… cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực quản lý, vận hành BĐS căn hộ, khách sạn, văn phòng,… trên toàn quốc, hoàn thiện và củng cố vị trí số 1 của Hệ sinh thái dịch vụ BĐS Cen Land.

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> </body> </html>

Nguồn hàng và tư vấn phát triển sản phẩm

Nguồn hàng và tư vấn phát triển sản phẩm

Định hướng duy trì và phát triển nguồn hàng dồi dào, đa dạng và bền vững, Đội ngũ Ban đầu tư, phát triển sản phẩm của Cen Invest và đội ngũ khai thác nguồn hàng Cen Land, Cen Housing phủ rộng trên toàn quốc.

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p style="text-align: justify;">T&igrave;m kiếm, đầu tư, khai th&aacute;c nguồn h&agrave;ng lu&ocirc;n đảm bảo giỏ h&agrave;ng của Cen lu&ocirc;n phong ph&uacute;, dồi d&agrave;o, uy t&iacute;n, chất lượng nhất thị trường.&nbsp;</p> </body> </html>

Dịch vụ mua, bán, thuê, cho thuê bất động sản

Dịch vụ mua, bán, thuê, cho thuê bất động sản

Cen Land cung cấp mọi dịch vụ bất động sản tốt nhất thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p style="text-align: justify;">Với lực lượng b&aacute;n h&agrave;ng h&ugrave;ng hậu bậc nhất thị trường: Cen STDA, Cen CHS, Cen H&agrave; Nội, Cen S&agrave;i G&ograve;n, Cen TP.HCM&hellip; v&agrave; hơn 17 c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n, chi nh&aacute;nh c&oacute; mặt tại hơn 30 tỉnh th&agrave;nh, Cen Land cung cấp mọi dịch vụ bất động sản tốt nhất thoả m&atilde;n mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; sự gi&uacute;p sức đắc lực của Nền tảng c&ocirc;ng nghệ CENHOMES.VN mang lại trải nghiệm Mua &ndash; B&aacute;n &ndash; Thu&ecirc; &ndash; Cho thu&ecirc; tr&ecirc;n nền tảng c&ocirc;ng nghệ Proptech 4.0 hiệu quả, nhanh ch&oacute;ng.</p> </body> </html>

Dự án

Không ngừng phát triển, mở rộng quy mô trở thành hệ thống phân phối bất động sản chuyên nghiệp, lớn mạnh bậc nhất quốc gia