Ông

Nguyễn Trung Vũ

Chủ tịch HĐQT

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Trung Vũ

Giới tính: Nam

Năm sinh: 14/11/1971

Nơi sinh: Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm:

2017 – đến nay :

Thành viên HĐQT Công ty CP dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu

2016 – đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ Golf và lữ hành Thế Kỷ

Thành viên HĐQT Công ty CP Truyền thông và giải trí Ngôi Sao Mới

2014 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ gia tăng Bất động sản Thế Kỷ

2012 -  đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thế Kỷ

2010 – đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ

Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn

2008 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thẩm định giá Thế Kỷ

2002 - đến nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ

1997 – 2001: Công tác tại Công ty Phát Triển Đầu Tư Công Nghệ FPT

 

 

 

Ông

Phạm Thanh Hưng

Phó Chủ tịch HĐQT

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Phạm Thanh Hưng

Giới tính: Nam

Năm sinh: 10/09/1972

Nơi sinh: Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế chuyên ngành Quản lý và chuyển giao Công nghệ.

2. Kinh nghiệm:

2016 - đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông và giải trí Ngôi Sao Mới

2014 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP dịch vụ gia tăng Bất động sản Thế Kỷ

2012 - đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thế Kỷ

2010 - đến nay: Phó CT HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thế Kỷ

2008 - đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ

2004 - 2008:

Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Hoàng Quân Hà Nội

Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Sơn Trà

Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần EPIC trí tuệ kinh doanh

Giám đốc kinh doanh - Công ty Bất động sản Phú Thái

1997 - 2004: Giám đốc chiến lược - Trung tâm Năng suất Việt Nam

1996 - 1997: Công tác tại Công ty TNHH Toyota Vietnam

 

 

 

 

Ông

Nguyễn Đức Vui

Thành viên HĐQT độc lập

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên: Nguyễn Đức Vui

Giới tính: Nam

Năm sinh: 10/10/1963

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, tài chính kế toán

2. Kinh nghiệm

04/2018 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ CTCP Bất động sản Thế Kỷ

2016 – nay: Giám đốc Bến xe Gia lâm thuộc CTCP Bến xe Hà Nội

2013 – 2016: Phó Giám đốc Bến Xe Gia Lâm thuộc CTCP Bến xe Hà Nội

1985 – 2013: Công tác tại Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Thành viên HĐQT độc lập

1.THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 07/07/1978

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Cử nhân xã hội học

2. KINH NGHIỆM:

04/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

2016 – nay: Phó Giám đốc Chi nhánh – Công ty Cổ phần GSH Việt Nam

2014 – 2016: Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty TNHH Sao Quốc tế D&K

2001 – 2006: Công tác tại Viện Nghiên cứu Con người

2000 – 2001: Công tác tại Trung tâm Thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Chu Hữu Chiến

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

 Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Chu Hữu Chiến
Giới tính: Nam
Năm sinh:09/05/1971 
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 
Quá trình công tác
2020: Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
2017 - 2019: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ và Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi sao Toàn cầu
2016: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ
2015 – 2016: Kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần BĐS Cen Sài Gòn
2008-2015: Phó Giám đốc tài chính – Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ Cuộc sống Việt
2005-2008: Kế toán – Công ty COMA
1999-2004: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Tân Á
1997-1998: Chuyên viên xuất nhập khẩu - Công ty Da giầy Hà Nội
1996-1997: Kế toán - Công ty TNHH Thắng Lợi

Ông

CHU HỮU CHIẾN

Tổng Giám đốc CENLAND

 Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Chu Hữu Chiến
Giới tính: Nam
Năm sinh:09/05/1971 
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 
Quá trình công tác
2020: Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
2017 - 2019: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ và Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi sao Toàn cầu
2016: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ
2015 – 2016: Kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần BĐS Cen Sài Gòn
2008-2015: Phó Giám đốc tài chính – Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ Cuộc sống Việt
2005-2008: Kế toán – Công ty COMA
1999-2004: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Tân Á
1997-1998: Chuyên viên xuất nhập khẩu - Công ty Da giầy Hà Nội
1996-1997: Kế toán - Công ty TNHH Thắng Lợi

Nguyễn Quỳnh Mai

Phó Tổng Giám đốc CENLAND

 Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Mai
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 03/07/1976 
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế, Cử nhân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 
Kinh nghiệm:
2020: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh – Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
2017 - 2019: Trưởng ban kinh doanh tập đoàn FLC; Phó Tổng Giám đốc thường trực FLCHomes
2016 - 2017: Giám đốc công ty dịch vụ quản lý Mipec
2012 - 2016: Phó Tổng Giám đốc tập đoàn VID (nay là TNG Holdings)
2006 - 2012: Phó Tổng Giám đốc T&M Trans; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Melinh plaza
2004 - 2006: Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty nhà máy bia Hà Tây
2002 - 2004: Giám đốc Marketing Metro cash & Carry Hà Nội
1999 - 2002: Phụ trách kinh doanh HanoiTowers Tập đoàn Capitalland

Ông

Nguyễn Anh Hương

Phó Tổng Giám đốc CENLAND


1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Anh Hương

Giới tính: Nam

Năm sinh: 21/01/1969

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học

2. Kinh nghiệm:

2012 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

2009 - 2011: Giám đốc kinh doanh - Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

1994 - 2009: Quản lý tại Công ty TNHH United Pharma Vietnam

 

 

Nguyễn Minh Hồi

Phó Tổng Giám đốc CENLAND

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Minh Hồi

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 22/7/1974

Nơi sinh: Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm:

2016 – Nay: Phó Tổng Giám đốc – CENLAND

2014 – 2016: Giám đốc dự án - CENLAND

2003 – 2014: Giám đốc – CEN PLUS

1997 – 2001: Trưởng phòng Kinh doanh và Marketing FPT Hà Nội

1996 – 1997: Chuyên viên tại MICROSOFT Thái Lan

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh

Phó Tổng Giám đốc CENLAND

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:Nguyễn Thị Thanh

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 26/8/1980

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại Ngữ, Cử nhân Kinh tế

2. Kinh nghiệm:

05/2018 – nay: TGĐ Công ty Cổ phần Dolphin 2 Việt Nam

01/2018 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Vinareal

06/2017 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ

2016 – nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

2010 - 2015: Trưởng phòng Dự án - Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

2008 - 2009: Phó phòng Hành Chính – Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

2003 - 2007: Công tác tại Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

2002 - 2003: Công tác tại Công ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Cửu Long