Ông

Nguyễn Trung Vũ

Chủ tịch HĐQT

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Trung Vũ

Giới tính: Nam

Năm sinh: 14/11/1971

Nơi sinh: Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm:

2017 – đến nay :

Thành viên HĐQT Công ty CP dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu

2016 – đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ Golf và lữ hành Thế Kỷ

Thành viên HĐQT Công ty CP Truyền thông và giải trí Ngôi Sao Mới

2014 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ gia tăng Bất động sản Thế Kỷ

2012 -  đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Thế Kỷ

2010 – đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ

Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn

2008 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thẩm định giá Thế Kỷ

2002 - đến nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ

1997 – 2001: Công tác tại Công ty Phát Triển Đầu Tư Công Nghệ FPT

 

 

 

Ông

Phạm Thanh Hưng

Phó Chủ tịch HĐQT

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Phạm Thanh Hưng

Giới tính: Nam

Năm sinh: 10/09/1972

Nơi sinh: Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế chuyên ngành Quản lý và chuyển giao Công nghệ.

2. Kinh nghiệm:

Là một doanh nhân thời đất nước mở cửa nên ông được đào tạo bài bản ở nhiều quốc gia Âu, Mỹ, Nhật Bản... 

Ông từng làm việc cho nhiều tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức quốc tế, nhà nước và tư nhân. 

Ông hiện đang là Phó Chủ tịch Tập đoàn Thế Kỷ Cen Group, kiêm Phó Chủ tịch Cen Land, Chủ tịch Cenhomes.vn, Chủ tịch Cen Value, Chủ tịch Cen Academy và thành viên HĐQT của nhiều công ty khác.

Ông là người am hiểu và suất sắc trong lĩnh vực hoạch định chiến lược, mô hình kinh doanh vượt trội.

Ông cũng đam mê về công nghệ và các nền tảng tiếp thị hiện đại.

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hồi

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Minh Hồi

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 22/7/1974

Nơi sinh: Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm:

2016 – Nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực – CEN LAND

2014 – 2016: Giám đốc dự án - CEN LAND

2003 – 2014: Giám đốc – CEN PLUS

1997 – 2001: Trưởng phòng Kinh doanh và Marketing FPT Hà Nội

1996 – 1997: Chuyên viên tại MICROSOFT Thái Lan

 

Ông

Chu Hữu Chiến

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1.Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Chu Hữu Chiến
Giới tính: Nam
Năm sinh:09/05/1971 
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 
2. Kinh nghiệm
2020: Tổng Giám đốc - Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ
2017 - 2019: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính - Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ và Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Ngôi sao Toàn cầu
2016: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Tập đoàn Thế Kỷ
2015 – 2016: Kiểm soát nội bộ - Công ty CP BĐS Cen Sài Gòn
2008-2015: Phó Giám đốc tài chính – Công ty CP thương mại và Dịch vụ Cuộc sống Việt
2005-2008: Kế toán – Công ty COMA
1999-2004: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Tân Á
1997-1998: Chuyên viên xuất nhập khẩu - Công ty Da giầy Hà Nội
1996-1997: Kế toán - Công ty TNHH Thắng Lợi

Ông

Nguyễn Đức Vui

Thành viên HĐQT (Độc lập)

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên: Nguyễn Đức Vui

Giới tính: Nam

Năm sinh: 10/10/1963

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, tài chính kế toán

2. Kinh nghiệm

04/2018 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ CTCP Bất động sản Thế Kỷ

2016 – nay: Giám đốc Bến xe Gia lâm thuộc CTCP Bến xe Hà Nội

2013 – 2016: Phó Giám đốc Bến Xe Gia Lâm thuộc CTCP Bến xe Hà Nội

1985 – 2013: Công tác tại Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Thành viên HĐQT (Độc lập)

1.THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 07/07/1978

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Cử nhân xã hội học

 

2. KINH NGHIỆM:

 

04/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

2016 – nay: Phó Giám đốc Chi nhánh – Công ty Cổ phần GSH Việt Nam

2014 – 2016: Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty TNHH Sao Quốc tế D&K

2001 – 2006: Công tác tại Viện Nghiên cứu Con người

2000 – 2001: Công tác tại Trung tâm Thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

CHU HỮU CHIẾN

Tổng Giám đốc CEN LAND

 Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Chu Hữu Chiến
Giới tính: Nam
Năm sinh:09/05/1971 
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 
Quá trình công tác
2020: Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
2017 - 2019: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ và Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi sao Toàn cầu
2016: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ
2015 – 2016: Kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần BĐS Cen Sài Gòn
2008-2015: Phó Giám đốc tài chính – Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ Cuộc sống Việt
2005-2008: Kế toán – Công ty COMA
1999-2004: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Tân Á
1997-1998: Chuyên viên xuất nhập khẩu - Công ty Da giầy Hà Nội
1996-1997: Kế toán - Công ty TNHH Thắng Lợi

Ông

Nguyễn Anh Hương

Phó Tổng Giám đốc CEN LAND

 

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Anh Hương

Giới tính: Nam

Năm sinh: 21/01/1969

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học

2. Kinh nghiệm:

2012 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

2009 - 2011: Giám đốc kinh doanh - Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

1994 - 2009: Quản lý tại Công ty TNHH United Pharma Vietnam

 

 

Nguyễn Minh Hồi

Phó Tổng Giám đốc CEN LAND

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Minh Hồi

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 22/7/1974

Nơi sinh: Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm:

2016 – Nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực – CEN LAND

2014 – 2016: Giám đốc dự án - CEN LAND

2003 – 2014: Giám đốc – CEN PLUS

1997 – 2001: Trưởng phòng Kinh doanh và Marketing FPT Hà Nội

1996 – 1997: Chuyên viên tại MICROSOFT Thái Lan