2021-10-29 00:45:00

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

Công văn số 6786/UBCK-QLCB ngày 28/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã niêm yết: CRE)

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: