2021-01-26 16:40:00

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng Bất động sản thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng Bất động sản thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: