2022-08-12 10:10:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đầu tư các bất động sản tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2

Ngày 11/08/2022, Công ty đã thông qua việc đầu tư các bất động sản thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 tại xã Thanh Lâm và Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: