2022-11-04 16:30:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng VP Bank

Ngày 04/11/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Hội sở.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: