2021-12-29 18:22:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu.

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: