2022-01-11 16:45:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành, có địa chỉ tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm Chủ đầu tư, với tổng giá trị đầu tư dự kiến tối thiểu là 587.627.387.609 đồng.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: