2022-01-11 16:30:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát, có địa chỉ tại khu Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, do Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN làm Chủ đầu tư, với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 1.143.000.000.000 đồng.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: