2021-03-04 14:20:00

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã niêm yết: CRE) về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân, với số tiền vay tối đa: 348.116.000.000 đồng.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: