2020-12-24 23:00:00

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bđs thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bds thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

 

CLICK ĐỂ DOWNLOAD

File đính kèm: