2018-08-10 10:00:00

Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu CRE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết về việc niêm yết cổ phiếu lần đầu cho Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CENLAND (mã CK: CRE) như sau:

Ngày 10/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết về việc niêm yết cổ phiếu lần đầu cho Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CENLAND (mã CK: CRE) như sau: 

Tập tin đính kèm:

 

 

File đính kèm: