2022-05-17 14:00:00

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đỗ Anh Cường và Nguyễn Thị Dung.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đỗ Anh Cường và Nguyễn Thị Dung, với nội dung chi tiết như sau:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu Cen Land không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Cen Land sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông Đỗ Anh Cường và Nguyễn Thị Dung theo quy định của Pháp luật.

Các cổ đông này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và bên thứ ba bất kỳ về việc mất Giấy chứng nhận và những tranh chấp, hậu quả phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

Địa chỉ: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 6263 66 88 (Ext: 312).

Trân trọng!