2018-08-08 19:09:30

Văn bản của UBCK chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng CTCP Bất động sản Thế Kỷ

Việc trở thành doanh nghiệp đại chúng nằm trong quá trình niêm yết cổ phiếu CENLand trên HOSE trong quý III. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của CTCP Bất động sản Thế kỷ (CENLand) vào ngày 27/7.

 Công ty đại chúng là các đơn vị đáp ứng 4 điều kiện. Thứ nhất, doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng. Thứ hai, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi 1 năm trước khi chào bán cổ phần. Thứ ba, doanh nghiệp có tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ cổ phần, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính. Cuối cùng, doanh nghiệp không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo.

Sau khi đạt được điều kiện trở thành công ty đại chúng, CENLand sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong quý III. Mức giá chào sàn dự kiến 50.000-60.000 đồng/cp. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khóa ở mức 49%. Hiện nay trong cơ cấu cổ đông, 2 quỹ ngoại hàng đầu tại Việt Nam là Dragon Capital và Vina Capital đang nắm 25% vốn.

CENLand là doanh nghiệp thuộc tập đoàn CENGroup, được thành lập từ tháng 8/2001, hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tiếp thị, môi giới bất động sản với hệ thống sàn giao dịch, sàn liên kết và nhiều cộng tác viên (Mentor-Connector) hoạt động trên khắp các tỉnh thành phố và các thị trường bất động sản trọng điểm trên cả nước. CENLand đã nhiều năm giữ vị trí quán quân trong lĩnh vực phân phối, tiếp thị bất động sản ở Việt Nam. Năm 2018, song song với việc mở rộng thị phần môi giới, CENland tập trung mạnh vào mảng đầu tư thứ cấp BĐS.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch toàn cầu hoá bằng việc mở các văn phòng đại diện tại nước ngoài trong khu vực và thế giới nhằm đón đầu làn sóng đầu tư của người nước ngoài vào thị trường BĐS Việt Nam đầy tiềm năng. Đầu năm 2018, công ty đã khai trương văn phòng đại diện tại Hàn Quốc.

Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống với thương hiệu STDA, CENland ứng dụng công nghệ IoT trên nền tảng website nghemoigioi.vn, app nghemoigioi nhằm kết nối khách hàng tiếp cận sản phẩm BĐS thông qua hệ thống Mentor - Connector, và có khả năng quản lý kho hàng và thực hiện giao dịch trực tuyến theo thời gian thực. Đây được xem là một xu hướng tất yếu của việc giao dịch BĐS trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Ứng dụng nghề môi giới của công ty đang có 20.000 người dùng và được nhiều môi giới và nhà đầu tư biết đến.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của CTCP Bất động sản Thế kỷ (CENLand) vào ngày 27/7. Công ty đại chúng là các đơn vị đáp ứng 4 điều kiện. Thứ nhất, doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng. Thứ hai, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi 1 năm trước khi chào bán cổ phần. Thứ ba, doanh nghiệp có tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ cổ phần, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính. Cuối cùng, doanh nghiệp không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo. Sau khi đạt được điều kiện trở thành công ty đại chúng, CENLand sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong quý III. Mức giá chào sàn dự kiến 50.000-60.000 đồng/cp. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khóa ở mức 49%. Hiện nay trong cơ cấu cổ đông, 2 quỹ ngoại hàng đầu tại Việt Nam là Dragon Capital và Vina Capital đang nắm 25% vốn. CENLand là doanh nghiệp thuộc tập đoàn CENGroup, được thành lập từ tháng 8/2001, hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tiếp thị, môi giới bất động sản với hệ thống sàn giao dịch, sàn liên kết và nhiều cộng tác viên (Mentor-Connector) hoạt động trên khắp các tỉnh thành phố và các thị trường bất động sản trọng điểm trên cả nước. CENLand đã nhiều năm giữ vị trí quán quân trong lĩnh vực phân phối, tiếp thị bất động sản ở Việt Nam. Năm 2018, song song với việc mở rộng thị phần môi giới, CENland tập trung mạnh vào mảng đầu tư thứ cấp BĐS. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch toàn cầu hoá bằng việc mở các văn phòng đại diện tại nước ngoài trong khu vực và thế giới nhằm đón đầu làn sóng đầu tư của người nước ngoài vào thị trường BĐS Việt Nam đầy tiềm năng. Đầu năm 2018, công ty đã khai trương văn phòng đại diện tại Hàn Quốc. Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống với thương hiệu STDA, CENland ứng dụng công nghệ IoT trên nền tảng website nghemoigioi.vn, app nghemoigioi nhằm kết nối khách hàng tiếp cận sản phẩm BĐS thông qua hệ thống Mentor - Connector, và có khả năng quản lý kho hàng và thực hiện giao dịch trực tuyến theo thời gian thực. Đây được xem là một xu hướng tất yếu của việc giao dịch BĐS trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Ứng dụng nghề môi giới của công ty đang có 20.000 người dùng và được nhiều môi giới và nhà đầu tư biết đến. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của CTCP Bất động sản Thế kỷ (CENLand) vào ngày 27/7. Công ty đại chúng là các đơn vị đáp ứng 4 điều kiện. Thứ nhất, doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng. Thứ hai, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi 1 năm trước khi chào bán cổ phần. Thứ ba, doanh nghiệp có tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ cổ phần, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính. Cuối cùng, doanh nghiệp không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo. Sau khi đạt được điều kiện trở thành công ty đại chúng, CENLand sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong quý III. Mức giá chào sàn dự kiến 50.000-60.000 đồng/cp. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khóa ở mức 49%. Hiện nay trong cơ cấu cổ đông, 2 quỹ ngoại hàng đầu tại Việt Nam là Dragon Capital và Vina Capital đang nắm 25% vốn. CENLand là doanh nghiệp thuộc tập đoàn CENGroup, được thành lập từ tháng 8/2001, hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tiếp thị, môi giới bất động sản với hệ thống sàn giao dịch, sàn liên kết và nhiều cộng tác viên (Mentor-Connector) hoạt động trên khắp các tỉnh thành phố và các thị trường bất động sản trọng điểm trên cả nước. CENLand đã nhiều năm giữ vị trí quán quân trong lĩnh vực phân phối, tiếp thị bất động sản ở Việt Nam. Năm 2018, song song với việc mở rộng thị phần môi giới, CENland tập trung mạnh vào mảng đầu tư thứ cấp BĐS. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch toàn cầu hoá bằng việc mở các văn phòng đại diện tại nước ngoài trong khu vực và thế giới nhằm đón đầu làn sóng đầu tư của người nước ngoài vào thị trường BĐS Việt Nam đầy tiềm năng. Đầu năm 2018, công ty đã khai trương văn phòng đại diện tại Hàn Quốc. Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống với thương hiệu STDA, CENland ứng dụng công nghệ IoT trên nền tảng website nghemoigioi.vn, app nghemoigioi nhằm kết nối khách hàng tiếp cận sản phẩm BĐS thông qua hệ thống Mentor - Connector, và có khả năng quản lý kho hàng và thực hiện giao dịch trực tuyến theo thời gian thực. Đây được xem là một xu hướng tất yếu của việc giao dịch BĐS trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Ứng dụng nghề môi giới của công ty đang có 20.000 người dùng và được nhiều môi giới và nhà đầu tư biết đến.  Trong hệ thống đơn vị thành viên, CENLand sở hữu CTCP Truyền thông và giải trí Ngôi Sao mới (RSM), công ty hoạt động truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện về bất động sản chuyên nghiệp ở Việt Nam. Năm 2018, CENLand đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó, CENland tại Hà Nội đóng góp lớn nhất với gần 1.326 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ đồng lợi nhuận. Quý II vừa qua, công ty đạt 660 tỷ đồng doanh thu và 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã thực hiện 40% kế hoạch doanh thu và 48% chỉ tiêu lãi ròng. Trong hệ thống đơn vị thành viên, CENLand sở hữu CTCP Truyền thông và giải trí Ngôi Sao mới (RSM), công ty hoạt động truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện về bất động sản chuyên nghiệp ở Việt Nam. Năm 2018, CENLand đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó, CENland tại Hà Nội đóng góp lớn nhất với gần 1.326 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ đồng lợi nhuận. Quý II vừa qua, công ty đạt 660 tỷ đồng doanh thu và 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã thực hiện 40% kế hoạch doanh thu và 48% chỉ tiêu lãi ròng. Theo NDH

Trong hệ thống đơn vị thành viên, CENLand sở hữu CTCP Truyền thông và giải trí Ngôi Sao mới (RSM), công ty hoạt động truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện về bất động sản chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Năm 2018, CENLand đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó, CENland tại Hà Nội đóng góp lớn nhất với gần 1.326 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ đồng lợi nhuận.

Quý II vừa qua, công ty đạt 660 tỷ đồng doanh thu và 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã thực hiện 40% kế hoạch doanh thu và 48% chỉ tiêu lãi ròng.

CLICK ĐỂ DOWNLOAD văn bản

File đính kèm: