2020-12-06 14:26:45

Học viện Môi giới Cen Academy (Cen Academy)

Học viện Môi giới Cen Academy được thành lập dựa trên sự phát triển của đơn vị kinh doanh và đào tạo môi giới BĐS hàng đầu Việt Nam - Tập đoàn Cen Group.

 

Cen Academy có định hướng là đơn vị cung cấp giải pháp nâng cao năng lực cho cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực BĐS thông qua các dịch vụ:

 

- Đào tạo & huấn luyện ngắn hạn (public) về quản trị kinh doanh, marketing, bán hàng, năng lực lãnh đạo & quản lý nhân sự…

 

- Học trực tuyến (online learning)

 

- Huấn luyện nội bộ (inhouse-training)

 

- Tư vấn giải pháp từ chiến lược tới thực thi, vận hành cho doanh nghiệp, tổ chức (consultant & coach)

 

  • Giải pháp tuyển dụng (head-hunt) & xây dựng đội ngũ nhân tài (BOT)