Lịch sự kiện tuần 2 tháng 5 năm 2019 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 5 năm 2019 tại Cen Land

Từ ngày 16/5-17/5,Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 5 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 5 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện online các dự án từ ngày 27/4 - 2/5/2020.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 5 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 5 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 04/5-09/5,các sự kiện online sẽ được phát sóng trên fanpage chính thức của Cen Homes tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 13/4-18/4,các sự kiện online sẽ được phát sóng trên fanpage chính thức của Cen Homes tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 07/4-14/4,các sự kiện online sẽ được phát sóng trên fanpage chính thức của Cen Homes tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 4 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 4 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 20/4-25/4,các sự kiện online sẽ được phát sóng trên fanpage chính thức của Cen Homes tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 3 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 3 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 21/03 đến 22/03/2020, Cen Land kết hợp giữa các sự kiện mở bán online và offline. Bên cạnh đó, Cen Land tiếp tục triển khai livestream các dự án vào thứ 4 & thứ 7 hàng tuần tại fanpage và website https://cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 4 năm 2020 tại Cen Land

Để đảm bảo nguồn thông tin thị trường bất động sản vẫn tiếp tục được cung cấp tới khách hàng trong mùa dịch, từ ngày 1/4-4/4/2020, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) phát sóng các chương trình online được phát sóng trên Fanpage và website Cen Homes.vn tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/ và https://cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 3 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 3 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 29/02 đến 01/03/2020, Cen Land tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án BĐS...

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 3 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 3 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 07/03 đến 08/03/2020, Cen Land tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án BĐS...

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 4 tháng 2 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 4 tháng 2 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 29/02 đến 01/03/2020, Cen Land tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án BĐS...

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 2 năm 2019 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 2 năm 2019 tại Cen Land

Từ ngày 22/02 đến 23/02/2020, Cen Land tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án BĐS...

Xem tiếp