15/11/2019 - 14:00

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 11 năm 2019 tại CenLand
Từ 16/11/2019 đến 17/11/2019 CenLand sẽ tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu, ra mắt và mở bán các sản phẩm bất động sản

 

Thư điện tửGửi bạn bè In nội dungIn nội dung