2022-07-14 10:32:00

CRE: Cen Land chốt quyền chào bán cổ phiếu 1:1 và thưởng cổ phiếu 30%

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land – CRE) đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu thưởng.

Cen Land thông báo ngày 16/8 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lập danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Theo đó, Cen Land sẽ phát hành số lượng 201.559.449 cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 và giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 24/8 đến 9/9/2022. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 24/8 đến 13/9/2022. 

 

Cen Land dự kiến huy động được 2.016 tỷ đồng cho mục tiêu đầu tư vào dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành, dự án Khu dân cư Khe Cát, trả nợ gốc trái phiếu đã phát hành và vốn vay ngân hàng.

 

 

Bên cạnh đó, CRE cũng phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:30. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 60.479.834 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 604,798 tỷ đồng. 

 

Như vậy, qua 2 phương án, CRE sẽ phát hành tổng cộng 262,07 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 2.016 tỷ đồng lên 4.636 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế quyền chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

 

Trên thị trường chứng khoán, số lượng cổ phiếu CRE hiện đang lưu hành là 201.559.557 cổ phiếu. Vốn hóa thị trường đạt 4.425,11 tỷ đồng.

 

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2021, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 5.597,58 tỷ đồng (tăng 164,3% so với năm 2020), đạt 112% so với kế hoạch đặt ra. Đây là kết quả cao nhất từ khi thành lập công ty và dẫn đầu trong các công ty dịch vụ bất động sản (BĐS) tại Việt Nam.

 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng ghi nhận mức kỷ lục mới 450,5 tỷ đồng (tăng hơn 50% so với năm 2020), hoàn thành 110,4% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 457,98 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.670 đồng.

 

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.500 tỷ đồng, tăng 51,9% so với 2021. Lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, tăng 57,4% so với 2021.

 

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Theo đó, ngoài phương án chia thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30%, Cen Land còn dự định trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (trên vốn điều lệ hiện tại).

 

Năm 2022 đánh dấu mốc 20 năm hình thành và phát triển của Cen Land trên thị trường bất động sản. Cen Land tiếp tục những kế hoạch và chiến lược nhằm thực hiện hóa mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

 

 

Ngày 25/6/2022, Cen Land vinh dự đạt liên tiếp 2 giải thưởng tại Ngày Hội môi giới bất động sản Việt Nam năm 2022: Top 10 sàn giao dịch BĐS xuất sắc Việt Nam 2021 và Top 10 Sàn BĐS quy mô & hiệu quả nhất Việt Nam 2021.