15/07/20 11:04

Báo cáo thị trường quý II/2020

Thị trường đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Tuy nhiên, tín hiệu phục hồi còn tương đối chậm, dự kiến kéo dài sang năm 2021.

Download: Báo cáo thị trường BĐS quý II/2020