07/09/20 09:17

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÁNG 8/2020

Tháng 08 - tháng cũng là cao điểm trong năm. Tuy nhiên hoạt động thị trường thấp hơn tháng 06, 07. Do cuối tháng 07 tác động bởi sự bùng phát trở lại của Covid tại VN, ở nhiều tỉnh thành. Cùng với ảnh hưởng bởi tháng Ngâu và Covid, số lượng dự án mở bán, chạy quảng cáo trong tháng 08/2020 đạt khoảng 50 dự án, giảm ~47% so với tháng 07/2020.

Link Download: Bản tin nhà đầu tư tháng 8

File đính kèm: