2022-04-20 00:10:00

Thông báo về việc một số cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ  (Cen Land)

Ngày 16/4/2022, Cen Land đã thực hiện việc gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng phương thức chuyển phát nhanh đến toàn bộ các cổ đông có tên tại danh sách chốt ngày 06/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp và gửi cho Cen Land.

Tuy nhiên, đến nay, một số cổ đông vẫn chưa nhận được thư mời do Cen Land gửi, chủ yếu là do cổ đông có địa chỉ nhận thư (đã đăng ký với Cen Land đối với cổ đông chưa lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán đối với cổ đông đã lưu ký) không rõ ràng hoặc cổ đông đã thay đổi địa chỉ. Bên cạnh đó, cổ đông cũng không đăng ký số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ khi không tìm thấy địa chỉ.

Để đảm bảo việc cổ đông nhận được sớm nhất các thông báo, thư mời từ Cen Land, Chúng tôi xin khuyến nghị với các cổ đông như sau:

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Xin vui lòng liên hệ Ban Quan hệ cổ đông của Cen Land (Điện thoại: (024) 6263 6688 – Ext: 308 | [email protected])  để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư;

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Xin vui lòng liên hệ với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư.

- Ngoài ra, các cổ đông nên đăng ký thêm thông tin về số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ được khi không tìm thấy địa chỉ.


Trân trọng./.


(Ghi chú: Bên cạnh việc gửi thư trực tiếp cho cổ đông, Cen Land đã đăng tải trên website của Cen Land - mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông hoặc trang agm.cenland.vn . Quý cổ đông chưa nhận được thư có thể tham khảo các địa chỉ trên để nắm được các thông tin về Đại hội).