2020-10-28 11:36:00

Công ty Cổ phần Cen Bắc Ninh (Cen Bắc Ninh)

Cen Bắc Ninh ra đời vừa mở rộng mạng lưới kinh doanh của Cen Land vừa phát triển dịch vụ môi giới bất động sản tại địa phương.

Bắc Ninh đã và đang là mảnh đất vàng để phát triển đa dạng các loại hình BĐS trong tương lai. Cen Bắc Ninh ra đời vừa mở rộng mạng lưới kinh doanh của Cen Land vừa phát triển dịch vụ môi giới bất động sản tại địa phương. Đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy cho các cá nhân, doanh nghiệp có thêm cơ hội, động lực để thành công trên thị trường.

 

 

Cen Bắc Ninh có địa chỉ tại tầng 9 tòa nhà VNPT, số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.