2020-10-20 11:20:50

Công ty Cổ phần Cen Nghệ An (Cen Nghệ An)

Cen Nghệ An ra đời để phục vụ tốt nhất cho các chủ đầu tư trong vai trò đơn vị phát triển kinh doanh, quản lý nguồn hàng và phân phối tiếp thị.

Với thị trường BĐS rất sôi động tại Nghệ An, Cen Nghệ An ra đời để phục vụ tốt nhất cho các chủ đầu tư trong vai trò đơn vị phát triển kinh doanh, quản lý nguồn hàng và phân phối tiếp thị; đồng thời kết nối các sàn phân phối BĐS của địa phương với vai trò là cầu nối giúp tối đa hóa lợi ích cho chủ đầu tư – sàn liên kết – khách hàng.

 

 

Cen Nghệ An có văn phòng tại tầng 11 Tháp A, Tòa nhà dầu khí Nghệ An, số 7, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.