2021-01-01 16:44:36

Công ty TNHH Quản lý Đối tác Liên kết Cen (Cen BSM)

Cen BSM là công ty con được Cen Land rót vốn 100%, với mục đích để mở rộng và quản lý một cách chuyên nghiệp các công ty cổ phần mang thương hiệu Cen trên toàn quốc.

Hệ thống các công ty cổ phần này sẽ thay thế cho các văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành.

 

Theo đó, các văn phòng tại địa phương sẽ được cổ phần hóa và nâng cấp để trở thành một pháp nhân mới được Cen BSM đỡ đầu và nắm quyền chi phối với 51% cổ phần và hỗ trợ toàn bộ quá trình thành lập, sử dụng thượng hiệu đến việc vận hành doanh nghiệp. Với mô hình mới này, đội ngũ môi giới tại địa phương sẽ được tăng tính chủ động và trở thành cánh tay nối dài của Cen Land ở khắp các tỉnh thành, địa phương. Bên cạnh đó việc triển khai mô hình mới này còn mang ý nghĩa quan trọng giúp khích lệ các sàn liên kết, nhân viên kinh doanh giỏi trong và ngoài hệ thống thêm nguồn lực để khởi nghiệp.