THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 18/12/2019
Công bố thông tin - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Anh Hương 27/11/2019
Công bố thông tin - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trương Hùng Cường và ông Cấn Công Việt 26/11/2019
Công bố thông tin - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Cấn Công Việt 22/11/2019
Công bố thông tin - BCKQGDCP của người nội bộ - Nguyễn Thọ Tuyển 22/11/2019
Công bố thông tin - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thọ Tuyển 12/11/2019
Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019 26/10/2019
Công bố thông tin - Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 02/10/2019
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Enterprise Investments Limited 20/09/2019
Công bố thông tin - BCKQGDCP của người nội bộ - Trương Hùng Cường 12/08/2019