THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn Trái phiếu mã CRE202001 11/12/2023
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phố Xanh Group 26/10/2023
Công bố thông tin - Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 12/10/2023
Công bố thông tin - Thông báo thay đổi nhân sự Công ty 10/10/2023
Công bố thông tin - Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh 09/10/2023
Công bố thông tin - Bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2023) 03/10/2023
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 11/09/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà Trần Thị Tuyết Mai 14/08/2023
Công bố thông tin - Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh 10/08/2023
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2023) 29/07/2023