THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Quyết định Thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 24/11/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng VP Bank 04/11/2022
Thông báo về ngày mua lại trước hạn trái phiếu mã CRE2124001 03/11/2022
Công bố thông tin - Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 30/10/2022
Công bố thông tin - Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 21 28/10/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng MB Bank 26/10/2022
Báo cáo báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CRE 26/10/2022
Phụ lục số 04 Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 26/10/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát 25/10/2022
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 24/10/2022