THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - BCKQGDCP của người nội bộ - Cấn Công Việt 12/08/2019
Công bố thông tin - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Cấn Công Việt 03/08/2019
Công bố thông tin - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Hùng Cường 03/08/2019
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2019) 30/07/2019
Công bố thông tin - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Xuân Nga 19/07/2019
Công bố thông tin - Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 05/07/2019
Công bố thông tin - Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 25/05/2019
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ 11/05/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Thay đổi lần thứ 16 07/05/2019
Công bố thông tin - Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 23/04/2019