THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Công ty 19/11/2020
Công bố thông tin: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/11/2020
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 3/2020 20/10/2020
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng - Lấy ý kiến cổng đông bằng văn bản 16/10/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện 15/10/2020
Công bố thông tin - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/10/2020
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2019 bằng tiền 22/09/2020
Công bố thông tin - BCKQGDCP của người nội bộ - Phạm Thanh Hưng 22/09/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sánh cổ đông để chi trả cổ tức 2019 bằng tiền 13/09/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch đầu tư đối với các BĐS thuộc Dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ - Giai đoạn 1 và Dự án Khu nhà ở dịch vụ, thương mại và văn phòng Plaschem 27/08/2020