THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà 23/02/2021
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 18/02/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc Dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2021 08/02/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ – Cen Cần Thơ 08/02/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Cen Academy 08/02/2021
Công bố thông tin - Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08/02/2021
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 02/02/2021
Quyết định Thay đổi Đăng ký Niêm Yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 30/01/2021
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ 2 28/01/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch 27/01/2021