2021-12-22 20:41:00

Cen Group được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc.

Ngày 22/12/2021, Tập đoàn Cen Group với hệ sinh thái bao gồm nhiều thành viên (Cen Land, Cen Invest, Cen Value, Cen Golf,…) chính thức được vinh danh là đơn vị nằm trong Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc theo kết quả khảo sát do Anphabe thực hiện.

 

Là đơn vị với gần 20 năm hình thành và lớn mạnh, trong hành trình phát triển Cen Group luôn hiểu và thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ quan tâm tới đội ngũ CBNV – giá trị nòng cốt đưa Cen Group lớn mạnh đến ngày hôm nay và tiếp tục vươn xa hơn trong tương lai. Thông qua đó, mỗi CBNV tại Cen Group luôn coi công ty như “ngôi nhà thứ 2”, để hàng ngày đi làm ít nhất 8 tiếng đồng hồ đồng hành cùng nhau, cùng nỗ lực, cùng phát triển và cùng hạnh phúc khi đạt được những mục tiêu.

 

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nghiên cứu về mối liên kết chặt chẽ giữa nhu cầu của nguồn nhân lực và sự phát triển của công ty đã được tiến hành, bởi điều đó minh chứng rằng, tại những môi trường làm việc hạnh phúc, chắc chắn giúp cải thiện, gia tăng năng suất làm việc của người lao động.

 

Giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc” được khảo sát bởi Anphabe một lần nữa là niềm tự hào cũng là động lực để Cen Group nói chung và từng thành viên như Cen Land nói riêng tiếp tục kiên định và nỗ lực với tôn chỉ tôn trọng và phát triển con người, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.