THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 11/09/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà Trần Thị Tuyết Mai 14/08/2023
Công bố thông tin - Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh 10/08/2023
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2023) 29/07/2023
Công bố thông tin - Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh 20/07/2023
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 20/07/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà Trần Thị Tuyết Mai 10/07/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - - bà Trần Thị Tuyết Mai 07/07/2023
Công bố thông tin - Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 06/07/2023
Công bố thông tin - Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp 04/07/2023