THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 20/07/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà Trần Thị Tuyết Mai 10/07/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - - bà Trần Thị Tuyết Mai 07/07/2023
Công bố thông tin - Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 06/07/2023
Công bố thông tin - Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp 04/07/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà Trần Thị Tuyết Mai 02/06/2023
Công bố thông tin - Đính chính nội dung trong Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 05/05/2023
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ 28/04/2023
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2028 28/04/2023
Công bố thông tin - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 03/04/2023