THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 26/01/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng Bất động sản thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ 26/01/2021
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (Năm 2020) 25/01/2021
Công bố thông tin - Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty Đại chúng 25/01/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng Bất động sản thuộc Dự án Khu chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường 23/01/2021
Công bố thông tin - Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Đăng ký thay đổi lần thứ 19 21/01/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng Bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. 20/01/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 4/2020 19/01/2021
Công bố thông tin - Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội 19/01/2021
Công bố thông tin - NQHĐQT và Phụ lục 04 Điều lệ sửa đổi tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 18/01/2021