THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin: Đầu tư mua và bán bất động sản tại "Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ trên ô đất ký hiệu H-CT2" 12/11/2018
Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện CEN THÁI NGUYÊN 24/10/2018
Danh sách cổ đông chiến lược của CEN LAND 23/10/2018
Công bố thông tin: Ông Chu Hữu Chiến được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Cen Sài Gòn 17/10/2018
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Kim Thành – người có liên quan đến người nội bộ 05/10/2018
Công bố thông tin: Quyết định HĐQT - Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty 02/10/2018
Công bố thông tin: Quyết định HĐQT - Miễn nhiệm Kế toán trưởng công ty 02/10/2018
Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Kim Thành – người có liên quan đến người nội bộ (Đính chính báo cáo ngày 25/09/2018) 01/10/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua chủ trương nghiên cứu, hợp tác đầu tư 01/10/2018
Công bố thông tin: Ông Nguyễn Thọ Tuyển được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Cen Sài Gòn 01/10/2018