THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Kim Thành – người có liên quan đến người nội bộ 27/09/2018
Công bố thông tin: Quyết định HĐQT - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính 25/09/2018
Công bố thông tin: Quyết định HĐQT - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 25/09/2018
Capital contribution to set up a new company 12/09/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Góp vốn thành lập doanh nghiệp mới 11/09/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu 28/08/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên 22/08/2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 13/08/2018
Thông báo về việc trả sổ cổ đông 12/08/2018
Nghị quyết HĐQT - Thành lập VPĐD Công ty tại Quảng Bình 11/08/2018