THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
TÀI LIỆU HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 02/06/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thay đổi mẫu con dấu Công ty 26/05/2020
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng 18/05/2020
Công bố thông tin - BCKQGDCP của người nội bộ - Nguyễn Trung Vũ 15/05/2020
Công bố thông tin - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Quỳnh Mai 15/05/2020
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớnBáo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Vietnam Enterprise Investments Limited 08/05/2020
Công bố thông tin - Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 08/05/2020
Công bố thông tin - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 08/05/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 07/05/2020
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 19/04/2020