THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Đăng ký thay đổi lần thứ 19 21/01/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng Bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. 20/01/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 4/2020 19/01/2021
Công bố thông tin - Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội 19/01/2021
Công bố thông tin - NQHĐQT và Phụ lục 04 Điều lệ sửa đổi tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 18/01/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 15/01/2021
Công bố thông tin - QĐHĐQT về việc thông qua đăng ký niêm yết bổ sung 15.999.908 cổ phiếu do thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 15/01/2021
Công bố thông tin - UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CRE 14/01/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2021 14/01/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng Bất động sản thuộc Dự án xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch 13/01/2021