THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán mã CRE do VSD cấp 11/08/2018
Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu CRE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 10/08/2018
Văn bản của UBCK chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng CTCP Bất động sản Thế Kỷ 08/08/2018
Quy chế công bố thông tin 07/08/2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 06/08/2018