THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 27/01/2022
Giải trình và Báo cáo kết quả giao dịch Không Công bố thông tin_Người có liên quan với Người nội bộ _ Nguyễn Anh Hương 25/01/2022
Giải trình và Báo cáo kết quả giao dịch Không Công bố thông tin_Người có liên quan với Người nội bộ _ Nguyễn Đức Vui 24/01/2022
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. 21/01/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Đức Vui 13/01/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành. 11/01/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát. 11/01/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ phát hành tăng vốn cổ phần. 11/01/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2022. 06/01/2022