THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 12/03/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý thương hiệu Cen tại Công ty cổ phần Cen Housing 09/03/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 04/03/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 24/02/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 24/02/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà 23/02/2021
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 18/02/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc Dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2021 08/02/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ – Cen Cần Thơ 08/02/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Cen Academy 08/02/2021