THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Quyết định về việc mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn (Mã trái phiếu: CREB2124001) 28/09/2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 26/09/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty 26/09/2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Vương Văn Tường 19/09/2022
HSX: Thông báo điều chỉnh thời gian quyền mua cổ phiếu 15/09/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 13/09/2022
VSD: Thông báo việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu CRE 12/09/2022
Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu CRE phát hành thêm (Ngày đăng ký cuối cùng 16/08/2022) 09/09/2022
Công bố thông tin - Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 09/09/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - Chu Hữu Chiến 07/09/2022