THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
VSD: Thông báo việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu CRE 12/09/2022
Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu CRE phát hành thêm (Ngày đăng ký cuối cùng 16/08/2022) 09/09/2022
Công bố thông tin - Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 09/09/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - Chu Hữu Chiến 07/09/2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 06/09/2022
Công bố thông tin - NQHĐQT thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 25/08/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Trần Thị Tuyết Mai) của người nội bộ (ông Nguyễn Đức Vui) 23/08/2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Chu Hữu Chiến 22/08/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đầu tư các bất động sản tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 12/08/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Trần Thị Tuyết Mai) của người nội bộ (ông Nguyễn Đức Vui) 11/08/2022