THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2021 26/03/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 18/03/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Năm 2020 18/03/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thành lập Cen Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 16/03/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 15/03/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 12/03/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý thương hiệu Cen tại Công ty cổ phần Cen Housing 09/03/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 04/03/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 24/02/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 24/02/2021